អត្ថបទព័ត៌មាន

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយដល់ អ.វ.ត.ក សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

សហភាពអឺរ៉ុប បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន ៣,

សាធារណៈជនចំនួន ៦៥១ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកកំពង់សៀម និងស្រុកព្រៃឈរ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម សរុប ៦៥១ នាក់ មកធ្វើទស្សនកិច

សាធារណៈជនចំនួន ៧០០ នាក់មកពីស្រុកចំការលើ និងស្រុកអូរាំងឪ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាមសរុបប្រមាណ ៣៥០ នាក់ រួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋ៣៥០​ នាក់ផ្សេ

គរុសិស្សមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំចំនួន ២១០ នាក់ បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

គរុសិស្សមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំចំនួន <

សិស្សានុសិស្ស ៥២១ នាក់ មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៥២១​ នាក់ មកពីក្រុងកំពង់ស្ពឺ ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា​ នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុ

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៤៣២ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្ស​ចំនួន ៤៣២ នាក់ ក្នុងវិទ្យាល័យនានា​ក្នុង​ស្រុក​បាធាយ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម នៅថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា​​ ​ ឆ្នាំ ២០១៨

និស្សិតចំនួន ២៣០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

និស្សិតក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន ២៣០ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា​ ​ ឆ្នាំ ២០១៨

សិស្សានុសិស្សជិត ៤៥០នាក់ មកពីខេត្តព្រៃវែងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួនជិត ៤៥០​ មកពីស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្ដព្រៃ​វែង បំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា​ នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង

និស្សិតចំនួន ៣៥០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ​វេស្ទើនក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ចំនួន ៣៥០ នាក់ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា​ ​ ឆ្នាំ ២០១៨

គរុសិស្សប្រមាណ ៣០០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

គរុសិស្សប្រមាណ ៣៥០ នាក់ ដែលកំពុងសិក្សា​នៅក្នុង​សាលាគរុ​កោសល្ប​ និងវិក្រឹត្យការ​ភូមិភាគ​ ខេត្តកំពង់​ចាម នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា

គរុសិស្សប្រមាណ ៣៥០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាម បំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

គរុសិស្សប្រមាណ ៣៥០ នាក់ ដែលកំពុងសិក្សា​នៅក្នុង​សាលាគរុ​កោសល្យខេត្តកំពង់​ចាម នៅថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា​ ​ ឆ្នាំ ២០១៨

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៤០០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៤០០ នាក់ មកពីស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ នៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ ២០១៨

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៣៥០ នាក់មកពីខេត្តកំពត ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៣៥០ នាក់ មកពីស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ ២០១៨

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ៧០០ នាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តព្រៃវែងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួនប្រហែល​ ៤០០ នាក់ មកពីស្រុកមេមត់ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ និងប្រហែល​៣០០នាក់ផ្សេងទៀត​មកពីស្រុកកំចាយមា ខេត្ត

លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស ចំនួនជិត ៦០០នាក់ មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

លោក​គ្រូអ្នកគ្រូ​កំពុងបង្រៀនតាមសាលានានា​ក្នុងស្រុក​មេសាង ខេត្ដព្រៃ​វែង ប្រហែល៣០០​នាក់ និងសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័

លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ៤៥០នាក់ មកខេត្តព្រៃវែងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

លោក​គ្រូអ្នកគ្រូ​កំពុងបង្រៀនតាមសាលានានា​ក្នុងស្រុក​ពោរៀង និងក្រុងព្រៃវែង ខេត្ដព្រៃ​វែង ប្រហែល៤៥០​នាក់ មកបំពេញទស្សន

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៣១២ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៣១២ នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ​នៅក្នុងស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨

និស្សិត ៣៥០ នាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

និស្សិត ៣៥០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ​ ហេង សំរិន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨

យុវជន និងសិស្សានុសិស្ស ៤០០ នាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

យុវជន និងសិស្សានុសិស្សចំនួន ៤០០នាក់ មកពីស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨

សិស្សានុសិស្សជាង ៤៥០ នាក់មកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ មកពីវិទ្យាល័យសម្តេចឪ <

សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៩២ នាក់ ពីវិទ្យាល័យវត្តកោះ រាជធានីភ្នំពេញ មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៩២ នាក់ មកពីវិទ្យាល័យវត្តកោះ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សា​ នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសា

លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន ២៨២ នាក់ ក្នុងខេត្តព្រៃវែង និងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ២០រូប មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក

លោក​គ្រូ អ្នកគ្រូ ចំនួន ២៨២ នាក់ កំពុងបង្រៀននៅតាម​សាលារៀន​នានាក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្ត​ព្រៃវែង រួមនឹង​និស្សិតឆ្

Pagination