សវនាការស្តីពីការកំណត់​ជាក់លាក់​នូវ​សំណង និង​សវនាការ​លើ​កាយសម្បទា​របស់​ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​សវនាការ

Posted 17 តុលា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 តុលា 2011
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្ដើម
19 តុលា 2011 - 4:00 ល្ងាច
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់
20 តុលា 2011 - 11:00 ល្ងាច
Chamber
Trial Chamber
ដីកា​កំណត់​កាល​បរិច្ឆេទ​សវនាការ​ ដែល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ - ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១១

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា

ក្រោយ​ពី​បាន​ទទួល​សំណុំរឿង​លេខ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក អនុលោម​តាម​សាលដីកា​ដែល​បាន​ចេញ​ដោយ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ​នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១ លើ​បណ្តឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់ អៀង សារី  អៀង ធីរិទ្ធ  នួន ជា  និង ខៀវ សំផន ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ដំណោះស្រាយ។

បាន​ឃើញ​ ដីកា​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ស្នើ​ឲ្យ​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ធ្វើការ​បញ្ជាក់​បឋម​អំពី​ខ្លឹមសារ​នៃ​សំណង​រដ្ឋប្បវេណី ដែល​ខ្លួន​មាន​បំណង​ទាមទារ​នៅ​ក្នុង​បណ្តឹង​ទាមទារ​ចុងក្រោយ​សម្រាប់​សំណង​ផ្លូវចិត្ត​ជា​សមូហភាព ដោយ​អនុលោម​តាម​វិធាន ២៣ ស្ទួន​បួន(៣)(ខ) និង​វិធាន ៨០ ស្ទួន(៤) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង អ.វ.ត.ក ។

បាន​ឃើញ​ អនុស្សរណៈ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង ចុះថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ដែល​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី បំពេញ​បន្ថែម ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព និង​កែ​សម្រួល​ខ្លឹមសារ​បឋម​នៃ​សំណង ប្រសិន​បើ​ចាំបាច់ ដែល​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ធ្លាប់​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​សវនាការ​បឋម​កន្លង​ទៅ។

អាស្រ័យ​ហេតុនេះ អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​កំណត់​ពេល​ធ្វើ​សវនាការ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី បង្ហាញ​នូវ​ការ​កំណត់​ជាក់លាក់​នៃ​សំណង​ដែល​ខ្លួន​បាន​កែ​សម្រួល។

កត់​សម្គាល់​ផងដែរ នូវ​សំណើ​ដែល​មេធាវី​ការពារក្តី​របស់​ជន​ជាប់ចោទ  អៀង ធីរិទ្ធ បាន​ដាក់​កាលពី​ថ្ងៃទី ២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ដែល​បាន​សុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​វាយតម្លៃ​អំពី​សម្បទា​របស់​ជន​ជាប់ចោទ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ។

បានឃើញ របាយការណ៍​ចុះ​ថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ របស់​សាស្រ្តាចារ្យ A. John CAMPBELL អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ព្យាបាល​មនុស្ស​ចាស់​ដែល​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​បាន​តែងតាំង​កាលពី​ថ្ងៃទី ០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ ដែល​តាម​រយៈ​របាយការណ៍​នេះ​គាត់​បាន​សន្និដ្ឋាន​ថា ជន​ជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ មាន​ជំងឺ​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្សោយ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​ប្រសាទ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​លទ្ធភាព​របស់​ជនជាប់ចោទ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ​នៅ​ក្នុង​សវនាការ ព្រមទាំង​ការ​អនុវត្ត​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​ប្រកប​ដោយ​យុត្តិធម៌។ ទន្ទឹម​នេះ លោក​សាស្រ្តាចារ្យ A. John CAMPBELL ក៏បាន​ផ្តល់​ជា​អនុសាសន៍​មួយ​ចំនួន​ផងដែរ។

បានឃើញ ដីកា​ចាត់តាំង​អ្នក​ជំនាញ​របស់​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលាដំបូង ដែល​បាន​តែងតាំង “អ្នកជំនាញ​វិកលវិទ្យា” ដែល​មាន​សមាសភាព៖ វេជ្ជបណ្ឌិត ហួត លីនណា, ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស​ខាង​វិកលវិទ្យា, វេជ្ជបណ្ឌិត កើត ឈុនលី, ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស​ខាង​វិកលវិទ្យា, វេជ្ជបណ្ឌិត Seena FAZEL, ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​ឯកទេស​វិកលវិទ្យា​សម្រាប់​ជន​ជាប់ចោទ និងវេជ្ជបណ្ឌិត Calvin FONES SOON LENG, ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​ពិគ្រោះ​យោបល់​ផ្នែក​វិកលវិទ្យា ដើម្បី​បំពេញ​បន្ថែម​ទៅនឹង​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​របស់​សាស្រ្តាចារ្យ CAMPBELL ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ស្មារតី​និង​ប្រព័ន្ធ​សសៃ​ប្រសាទ​របស់​ជន​ជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ និង​ដើម្បី​ផ្តល់​យោបល់​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្នែវិកលវិទ្យា​ជូន​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​ ដើម្បី​​ឲ្យ​អង្គជំនុំជម្រះ​មាន​លទ្ធភាព​សម្រេច​អំពី​បញ្ហា​សម្បទា​របស់​ជនជាប់ចោទ​រូបនេះ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ។

បានឃើញ​ផងដែរ របាយការណ៍​របស់​អ្នក​ជំនាញ​វិកលវិទ្យា​ទាំង​បួនរូប​ដែល​បាន​ដាក់​កាលពី​ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ (ឯកសារ E 111/8)។

អាស្រ័យ​ហេតុនេះ អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​កំណត់​ពេល​ធ្វើ​សវនាការ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ និង​នៅ​ថ្ងៃ​បន្តបន្ទាប់​តាម​ការ​ចាំបាច់​ដើម្បី​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អង្គជំនុំជម្រះ និងភាគី មាន​ឳកាស​សួរ​សំណួរ​ទៅកាន់​អ្នក​ជំនាញ​វិកលវិទ្យា បន្ថែម​ពីលើ​ការ​លើក​ទឡ្ហីករណ៍​តទល់ពី​សំណាក់​មេធាវី​ការពារក្តី​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ, សហព្រះរាជអាជ្ញា និងសហមេធាវី នាំមុខ​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​នៃ​របាយការណ៍​របស់​អ្នក​ជំនាញ​វិកលវិទ្យា​អំពី​បញ្ហា​សម្បទា​​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ។

អង្គជំនុំជម្រះ​ផ្តល់​ជូន​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ដូច​ខាងក្រោម ទៅភាគី​និង​សាធារណជន​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បែបបទ​នៃ​ការ​ធ្វើសវនាការ​ទាំងពីរ​នេះ៖

សវនាការ​ស្តីពី​ការ​កំណត់​ជាក់លាក់​នូវ​សំណង​របស់​ដើម​បណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី និង​សម្បទា​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ, ពីថ្ងៃទី ១៩ - ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១

សវនាការ​ស្តីពី​ការកំណត់​ជាក់លាក់​នូវសំណង​ដែល​សហមេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី នឹង​បង្ហាញ​នូវ​ការ​ទាមទារ​របស់​ពួកគេ​នោះ គឺជា​សវនាការ​សាធារណៈ​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ៩.០០ នាទីព្រឹក នៅក្នុង​បន្ទប់​សវនាការធំ​របស់ អ.វ.ត.ក។ សហមេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​មាន​ពេលវេលា​ចំនួន ៣ ម៉ោង សម្រាប់​ធ្វើការ​បញ្ជាក់​អំពី​ខ្លឹមសារ​នៃ​សំណង។  ដូច​នៅ​ក្នុង​ករណី​នៃ​ការ​ទាមទារ​សំណង​នា​សវនាការ​បឋម​កន្លង​ទៅដែរ ភាគី​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូលរួម​ក្នុង​សវនាការ​នេះ។

បន្ទាប់ពី​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​តំណាង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ធ្វើការ​សន្និដ្ឋាន​បញ្ចប់​លើ​ខ្លឹមសារ​នៃ​សំណង​របស់​ខ្លួន​រួច អង្គជំនុំ​ជម្រះ​នឹង​បន្ត​សវនាការ​ដោយឡែក​មួយ​ទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សម្បទា​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ។ ជាកិច្ច​ចាប់ផ្តើម អង្គ​ជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នឹង​សួរ​សំណួរ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ជំនាញ​វិកលវិទ្យា ហើយ​បន្ទាប់មក​ទើប​អង្គ​ជំនុំជម្រះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ភាគី​សួរសំណួរ​ទៅ​អ្នក​ជំនាញ។ ទន្ទឹម​នឹងនេះ ប្រសិនបើ​មានការ​ស្នើសុំ​ពី​ភាគី អង្គជំនុំជម្រះ​​នឹង​ស្តាប់​ការ​ទាញ​ហេតុផល​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​សមស្រប​ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ក្នុង​ការ​សម្រេច​អំពី​បញ្ហា​សម្បទា​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ។ សវនាការ​នេះ​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​សាលសវនាការធំ​ អ.វ.ត.ក ចាប់ពីម៉ោង ១ និង ៣០ នាទី រសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ និង​នៅ​ថ្ងៃ​បន្ទាប់ ប្រសិនបើ​ចាំបាច់។

អង្គជំនុំជម្រះ​សូម​បញ្ជាក់​ថា អនុលោម​តាម​វិធាន ៧៩(៦) នៃ​វិធាន​ផ្ទៃក្នុង សវនាការ​លើ​បញ្ហា​សម្បទា​នេះ គឺធ្វើ​ជា​សាធារណៈ​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន។ ប៉ុន្តែ អង្គជំនុំជម្រះ​ធ្លាប់​បាន​បញ្ជាក់​អំពី​ភាពចាំបាច់​ដែល​ត្រូវ​ថ្លឹងថ្លែង​រវាង​សិទ្ធិ​របស់​ជនជាប់ចោទ​ក្នុងការ​ទទួលបាន​ការការពារ​នូវ​ភាពសម្ងាត់​នៃព័ត៌មាន​វេជ្ជសាស្ត្រ​ជាឯកជន​របស់ខ្លួន ជាមួយនឹង​សិទ្ធិ​របស់​សាធារណជន​ក្នុង​ការ​ដឹង​អំពី​មូលដ្ឋាន​នៃ​ព័ត៌មាន​ទាំងនេះ នៅ​ពេល​ដែល​ការ​សម្រេច​លើ​សម្បទា​របស់​ជន​ជាប់ចោទ​ក្នុងការ​ចូលរួម​សវនាការ កំពុង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ការពិចារណា​របស់​អង្គជនុំជម្រះ​នៅឡើយ (ឯកសារលេខ E62/3/10)។  សវនាការ​ស្តីពី​បញ្ហាសម្បទា​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុងការ​ចូលរួម​សវនាការ​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅជា​សាធារណៈ។ ចំណុចណា​ដែល​ភាគី​យល់ថា​សវនាការ​គួរ​ធ្វើជា​សម្ងាត់ ភាគី​ត្រូវស្នើសុំ​អង្គជំនុំជម្រះ​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់។ សំណើសុំ​ទាំងនេះ​នឹងត្រូវ​ស្តាប់​នៅក្នុង​សវនាការ​ជាសាធារណៈ ហើយ​អង្គជំនុំជម្រះ​នឹងឯកភាព​ប្រសិនបើ​អង្គជំនុំជម្រះ​យល់ថា​ផលប្រយោជន៍​យុត្តិធម៌​តម្រូវដូច្នេះ។

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ អង្គជំនុំជម្រះ​បាន​ផ្ញើ​ជាសម្ងាត់​នូវ​របាយការណ៍​អ្នកជំនាញ​វិកលវិទ្យា​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ទៅឲ្យ​ភាគី ដោយ​អង្គជំនុំជម្រះ​ពុំទាន់​បាន​សម្រេច​ជា​ចុងក្រោយ​អំពី​ចំណាត់ថ្នាក់​របាយការណ៍​នេះ​នៅ​ឡើយ​ទេ (ឯកសារ E111/8)។ ស្រដៀងគ្នា​នេះ អង្គជំនុំជម្រះ​នឹង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​របាយការណ៍​ជាភាសាខ្មែរ​និង​ភាសា​បារាំង​ឲ្យ​បាន​ឆាប់​បំផុត​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅបាន​នៅ​មុន​ពេល​សវនាការ។

ដើម្បី​ធានា​ថា​កិច្ចនីតិវិធី​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​បាន​ឆាប់រហ័ស ភាគី​ទាំងអស់​មិនត្រូវ​មាន​អ្នកតំណាង​លើសពី ០៤ រូប ឡើយ​ក្នុង​សវនាការ​មួយលើកៗ (ជាតិពីររូប និង​អន្តរជាតិ​ពីររូប)។ វត្តមាន​របស់​ក្រុម​មេធាវី​ការពារក្តី និង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី​ផ្សេងៗទៀត   នៅក្នុង​សវនាការ​ស្តីពី​បញ្ហា​សម្បទា​របស់​ជន​ជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ពុំមាន​ភាព​ចាំបាច់​ឡើយ។ ប៉ុន្តែ ភាគី​ទាំងនេះ​អាច​ចូលរួម​សវនាការនេះ​បាន​ត្រង់​ផ្នែក​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ជាសាធារណៈ ប្រសិនបើ​ខ្លួន​មាន​បំណង​ចូលរួម។ ប្រសិនបើ​ក្រុមមេធាវី​ការពារក្តី​ផ្សេងទៀត​មានបំណង​និយាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​សំណួរ​ទីបួន (iv) (ខាងក្រោម) ក្រុមមេធាវី​ការពារក្តី​ទាំងនោះ​ត្រូវ​ជូនដំណឹង​មក​មន្ត្រី​ច្បាប់​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​ឲ្យបាន​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​ទៅបាន។

អង្គជំនុំជម្រះ​សូម​បញ្ជាក់​ថា គោលបំណង​នៃ​សវនាការ​ពាក់ព័ន្ធ​សម្បទា​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុងការ​ចូលរួម​សវនាការ គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​ពិចារណា​បញ្ហា​ដែល​មាន​នៅក្នុង​របាយការណ៍​អ្នកជំនាញ​វិកលវិទ្យា​នៅពេល​យកមក​បញ្ចូលគ្នា​ជាមួយ​របាយការណ៍​របស់​សាស្តា្រចារ្យ Campbell  និង​ដើម្បី​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ភាគី​លើក​ទឡ្ហីករណ៍​តទល់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បញ្ហា​ទាំងអស់នោះ​តែប៉ុណ្ណោះ។ អង្គជំនុំជម្រះ​ពិចារណា​ឃើញថា សំណួរ​ខាងក្រោមនេះ​គឺ​មាន​សារៈសំខាន់​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​ការ​សម្រេច​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​លើ​បញ្ហា​សម្បទា​របស់​ជនជាប់ចោទ​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ អង្គជំនុំជម្រះ​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ភាគី​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ទៅនឹង​សំណួរ​ទាំងនេះ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ភាគី​ធ្វើការ​ដេញដោល​ដោយ​ផ្ទាល់មាត់​នាពេល​សវនាការ៖

i.    តើ​ជនជាប់ចោទ​មួយរូប​អាច​ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ថាពុំមាន​សម្បទា​ផ្នែក​បញ្ញា​ស្មារតី​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​សវនាការ​ដែរឬទេ ដោយ​គ្រាន់តែ​រក​ឃើញ​ថា លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​នានា​ដូច​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង Strugar ត្រូវបាន​បំពេញ​នោះ ឬមួយ​ក៏​ត្រូវ​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ទាំងអស់​រួម​បញ្ចូលគ្នា​នៅពេល​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​សម្បទា​ជនជាប់ចោទ?

ii.    តើ​ការ​ធ្លាក់​ចុះខ្សោយ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​ប្រសាទ​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ដែល​សាស្ត្រាចារ្យ CAMPBELL និង​អ្នកជំនាញ​វិកលវិទ្យា​បាន​រក​ឃើញ​ ពិត​ធ្វើឲ្យ​ជនជាប់ចោទ​រូបនេះ​គ្មាន​លទ្ធភាព​អនុវត្តសិទ្ធិ​របស់ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​ការ​ជំនុំជម្រះក្តី​ដោយ​យុត្តិធម៌​ស្រប​តាម​បទដ្ឋាន​តម្រូវ​ចាំបាច់​នៅក្នុង​សំណុំរឿង Strugar មែនឬទេ?

iii.    តើ​កម្រិត​នៃ​ការ​ធ្លាក់​ចុះខ្សោយ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផ្នែក​សមត្ថភាព​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ក្នុង​ការ ក)ឆ្លើយសំណួរ ខ)ណែនាំមេធាវី គ)ផ្តល់សក្ខីកម្ម និង ឃ)យល់អំពី​ប្រភេទ​នៃ​បទចោទ, ដំណើរការ​នីតិវិធី, យល់​លម្អិត​អំពី​ភស្តុតាង និង​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធី បញ្ជាក់ថា ជនជាប់ចោទ​រូបនេះ​ពុំមាន​សម្បទា​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការ​ចូលរួម​សវនាការ​ដែរឬទេ ដោយ​ពិចារណា​ទៅលើ​កត្តា​ដែលថា​ជនជាប់ចោទ​មាន​មេធាវី​តំណាង និង​អាច​អនុវត្តសិទ្ធិ​ទាំងអស់​នេះ​បាន​មួយផ្នែក​តាមរយៈ​មេធាវី​របស់​ខ្លួន​នោះ?

iv.    ដូច​ដែល​អ្នកជំនាញ​ទាំងអស់​បាន​រក​ឃើញថា ស្ថានភាព​របស់​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ គឺ​កាន់តែ​ទ្រុឌទ្រោមទៅៗ និង​អាច​ពន្យារ​ពេល​កិច្ច​ដំណើការ​នីតិវិធី​មិន​ឈប់ឈរ ដូចជា​ត្រូវ​ពិនិត្យ​បន្ថែម​ឬជា​ប្រចាំ ឬស្ថានភាព​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​គាត់​មិន​នឹងនរ​ជាដើម។ ដោយសារ​កត្តា​ទាំងអស់នេះ​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​របស់​ជនជាប់ចោទ​ផ្សេងទៀត​ក្នុងការ​ទទួលបាន​ការ​ជំនុំជម្រះ​ដោយ​ឆាប់រហ័ស និង​អាច​អូស​បន្លាយ​កិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធី​លើ​សំណុំរឿង​លេខ ០០២ ទាំងមូល តើភាគី​យល់ឃើញ​ថាជា​ផលប្រយោជន៍​នៃ​យុត្តិធម៌​ដែរឬទេ ដែល​ត្រូវ​បំបែក​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ចេញពី​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ទាំងនេះ ដោយ​អនុលោម​តាម​វិធាន ៨៩ស្ទួនពីរ (ដូចជា​ជម្រើស​ដើម្បី​បញ្ចប់​កិច្ច​ដំណើរការ​នីតិវិធី​លើ​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ នៅពេល​ជនជាប់ចោទ​ត្រូវបាន​រក​ឃើញ​ថា​ពុំមាន​សម្បទា​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុងការ​ចូលរួម​សវនាការ)?

v.    តើ​បច្ច័យ​អ្វីខ្លះ​ចំពោះ​ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ដែល​អាច​កើត​ចេញ​ពី​ដីកា​បំបែក​កិច្ចដំណើរការ​នីតិវិធី​ដោយ​អនុលោម​តាម​វិធាន​នេះ?