ទស្សនកិច្ច​របស់​​គណៈប្រតិភូ​មកពី​ស្ថានទូត ណូវែល ហ្សេឡង់ ប្រចាំនៅទីក្រុង​បាងកក