លោក អូច សន

លោក អូច សន អាយុ៧២ ឆ្នាំ ត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីដើម្បីធ្វើសក្ខីកម្មអំពីមន្ទីរសន្ដិសុខម១៣ ដែលមន្ទីរនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហម ហើយមានការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ដោយ កាំង ហ្គេចអ៊ាវ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣ លោក សន ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាចរជន ហើយត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅ មន្ទីម១៣រយៈពេលមួយឆ្នាំ។ ទីនោះហើយដែលលោកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យលោកធ្វើការបោះសំអាត ប្រមូលអុះ និងជីកផ្នូរ។ ក្នុងខែតុលា ឬខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧៤ លោកត្រូវបានគេដោះលែង ហើយបញ្ជូនទៅខេត្តពោធិសាត់ ប៉ុន្ដែលោកបានត្រលប់ទៅផ្ទះរបស់លោកវិញនៅឆ្នាំ១៩៧៩ប៉ុណ្ណោះ។ ជាសាក្សីមួយរូប អូច សន បានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការឃុំខ្លួននៅមន្ទីរម១៣។ លោកបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា ទារុណកម្មផ្នែករាងកាយ និងផ្លូវចិត្តត្រូវបានធ្វើឡើងដាក់អ្នកទោសដោយរួមបញ្ចូលទាំងការវាយដុំ និងការបង្អត់អាហារ។ លោកបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា អ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតជាអ្នកភូមិរបស់លោក មិនមែនជាមន្ដ្រីកងទ័ព្ទជាន់ខ្ពស់នោះទេ ហើយសន្ដិសុខដែលយាមកាមនៅទីនោះសុទ្ធតែក្មេងដែលមានអាយុចន្លោះពី១៥ ទៅ២០ឆ្នាំ។

Transcript from testimony

Video recordings