លោក Francois Bizot

លោក Francois Bizot អាយុ៦៩ ឆ្នាំ ជាសាស្ដ្រាចារ្យពីសាលាបារាំងដែលបង្រៀនមុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស។ លោកត្រូវបានកោះហៅធ្វើជាសាក្សីដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺអំពីមន្ទីរម១៣។ អំឡុងពេលស្រាវជ្រាវអំពីសាសនាព្រះពុទ្ធនៅឧដុង្គក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧១ លោក ហើយនិងអ្នករួមការងាររបស់លោកជាជនជាតិខ្មែរពីររូប ឈ្មោះ កុំ ហុកលី និង កុង ស៊ុន ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកងទ័ព្ទខ្មែរក្រហម ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរម១៣។ នៅទីនោះលោកត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងទ្រុងឬស្សីដាច់ដោយឡែកពីអ្នកជាប់ឃុំប្រមាន២០នាក់ផ្សេងទៀត ដែលពួកគេប្រហែលជាកសិករ ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មែរក្រហម។ ពួកគេត្រូវបានគេដាក់ច្រវាក់នៅក្នុងខ្ទមចំនួនបី។ លោកត្រូវបានគេចោទថាជាភ្នាក់ងារសំងាត់ ស៊ី អាយ អេ និងលោកត្រូវបានសួរចម្លើយរាល់ថ្ងៃដោយជនជាប់ចោទផ្ទាល់តែម្ដង។ លោកត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧១ ប៉ុន្ដែមិត្តរួមការងាររបស់លោកពីររូបទៀតស្ថិតនៅមន្ទីរម១៣ ហើយក្រោយមកត្រូវបានប្រហារជីវិត។ ជាសាក្សីមួយរូប លោក បានពណ៌នាអំពីស្ថានភាពនៃការឃុំឃាំងនៅមន្ទីរម១៣។ លោកបានរំឮកអំពីវិធីសាស្ដ្រដែលជនជាប់ចោទតាំងចិត្ដធ្វើទារុណកម្មទៅលើអ្នកត្រូវបានឃុំឃាំង ព្រោះគេរំពឹងថា វាជាគាត់ ប៉ុន្ដែលោកមិនចូលចិត្តក្នុងការធ្វើទារុណកម្មនោះទេ។ លោកសាក្សីបានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថា ជនជាប់ចោទមានឈ្មោះថា ជាអ្នកខិតខំធ្វើការ និងស្រឡាញ់ការងារ។ យោងតាមសាក្សីរូបនេះ ការងារចម្បងគេរបស់ជនជាប់ចោទគឺធ្វើពង្រាងរបាយការណ៍អំពីអ្នកទោស ដើម្បីយកទៅកាត់ទោស។

 

Transcript from testimony

Video recordings