រដ្ឋា​ភិ​បាល​ឈី​លី​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ចំនួន ​១០០​០០ ​ដុល្លារ​​អា​​ម៉េរិក​​​​ដល់ ​អ.វ.ត.ក

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឈីលី បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយថវិកាចំនួន ១០ ០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាម៉េរិកដល់ភាគីជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។ ឈីលីគឺជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយថ្មីមួយទៀតដល់អ.វ.ត.ក ហើយការផ្តល់ជំនួយថវិកានេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់ឯកឧត្តម បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដល់រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ ជួយផ្តល់នូវការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាបន្ទាន់ដល់ អ.វ.ត.ក។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទី និងលោកឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហក អនុប្រធានការិយាល៏យរដ្ឋបាលនៃ អ.វ.ត.ក. បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ជាមួយការប្រឈម
មុខនឹងស្ថានភាពថវិកាដ៏លំបាកសម្រាប់ភាគីជាតិ យើងខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយ ស្វាគមន៍រដ្ឋាភិបាលឈីលីក្នុងនាមជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយថ្មីរបស់ អ.វ.ត.ក។ នៅក្នុងនាម អ.វ.ត.ក យើងខ្ញុំសូមសម្តែងនូវអំណរគុណចំពោះប្រទេសឈីលីដែលបានផ្តល់វិភាគទាននេះ”។