អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​តុ​លា​ការ​កំពូ​ល​កំ​ណត់​កាល​បរិ​ច្ឆេទ​បន្ត​សវ​នា​ការ​លើ​បណ្តឹង​សា​ទុក្ខ​នៃ​សំ​ណុំ​រឿង​ ០​០​២​/​០​១​

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទបន្តសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ បន្ទាប់ពីបានផ្អាកដោយសារតែកង្វះការការពារក្តីស្របច្បាប់ សមស្របសម្រាប់នួន ជា ដែលបណ្តាលមកពីសហមេធាវីការពារក្តីអន្តរជាតិរបស់គាត់ មិនបានចូលរួមសវនាការលើ បណ្តឹងសាទុក្ខដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី១៧-១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយសហមេធាវីជាតិរបស់គាត់ក៏បានចាកចេញពីបន្ទប់សវនាការដែរ បើទោះបីជាមានការ បង្គាប់របស់អង្គជំនុំជម្រះ តុលាការកំពូលឱ្យបន្តមានវត្តមានយ៉ាងណាក៏ដោយ។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នឹងស្តាប់សារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហានានា ដែលបានលើក ឡើងនៅក្នុងបណ្តឹងសាទុក្ខ ហើយសវនាការនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោង ០៩ព្រឹក ដល់ម៉ោង ០៤រសៀល នៅថ្ងៃទី ១៦, ១៧, ១៨ ខែកុម្ភៈ ហើយថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ គឺជាថ្ងៃបម្រុង ប្រសិនបើត្រូវការពេលវេលាបន្ថែម។

         សវនាការនេះ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា នួន ជា និង ខៀវ សំផន ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ដែលបានប្រកាស ថ្ងៃទី៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៤។ បណ្តឹងសាទុក្ខនេះ មានទំហំធំធេង និងស្មុគស្មាញ ប្រសិនបើប្រៀបធៀបនឹងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដទៃទៀត ពាក់ព័ន្ធ
ទៅនឹងអំពើឃោរឃៅដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលរងការចោទប្រកាន់នោះ។
សវនាការនឹងបើកទូលាយសម្រាប់សាធារណជន និងតំណាងសារព័ត៌មាន ហើយកន្លែងអង្គុយនៅក្នុងសាល
សវនាការនឹងត្រូវចែកជូនដោយគោរពតាមគោលការណ៍ អ្នកមកមុន បានមុន លើកលែងតែកន្លែងអង្គុយ ដែលត្រូវ បានរក្សាទុកសម្រាប់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះ។

         ក្នុងករណីដែលពុំទាន់មានការសម្រេចលើបញ្ហានៃបណ្តឹងសាទុក្ខនេះទេ ជនជាប់ចោទនៅតែត្រូវបានសន្មតថា
គ្មានទោស។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរំពឹងទុកថា សាធារណៈជន មន្ត្រីរាជការ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន គោរពគោលការណ៍សច្ចធារណ៍នៃនិរទោសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលខ្លួនមានបំណងធ្វើឡើងស្តី
អំពីរឿងក្តីនេះនិងជនជាប់ចោទ។  

តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខនេះត្រូវមានប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន និងត្រូវចុះឈ្មោះជាមុន។ សូមអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមដើម្បីស្នើសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖
ក)អ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណព័ត៌មានដែលចេញដោយ អ.វ.ត.ក ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទសុំ
ប័ណ្ណសារព័ត៌មានដោយមានចុះហត្ថលេខា ភ្ជាប់រូបថតទម្រង់ jpg មួយសន្លឹក និងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនមួយច្បាប់ ផ្ញើមកជាមួយសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដានសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខ តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh
     ខ)អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណមានសុពលភាពជាផ្លូវការរបស់ អ.វ.ត.ក ត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដាន
សវនាការបណ្តឹងសាទុក្ខនៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ តាមរយៈការផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់ pas@eccc.gov.kh
    គ)អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណព័ត៌មានជាផ្លូវការរបស់ អ.វ.ត.ក ប៉ុន្តែផុតកំណត់ ត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទ
សុំប័ណ្ណព័ត៌មានសារជាថ្មី ដោយមានចុះហត្ថលេខាផ្ញើមកជាមួយនឹងសំណើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមតាមដានសវនា
ការបណ្តឹងសាទុក្ខ តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក pas@eccc.gov.kh។ សូមកុំភ្លេចបញ្ជាក់លេខប័ណ្ណចាស់ដែលផុត
កំណត់ផង! ទម្រង់បែបបទសម្រាប់សុំប័ណ្ណព័ត៌មាន អាចទាញយកបានពីគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.កៈ ECCC_Accreditation_Media_Application_Form.doc

ថ្ងៃផុតកំណត់ឈប់ទទួលការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន និងសំណើសុំប័ណ្ណព័ត៌មាន៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ៤រសៀល។

សំណុំរឿង០០២/០១ គឺជាការជំនុំជម្រះលើកទីមួយនៃការជំនុំជម្រះយ៉ាងតិចពីរប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន អតីត
ប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ និង នួន ជា អតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា។ បទចោទនៅក្នុងសំណុំ
រឿង ០០២/០១ គឺផ្តោតលើបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ដែលរងការចោទប្រកាន់ក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសនៅទីក្រុង
ភ្នំពេញ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ និង ការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំបន្តបន្ទាប់ពីតំបន់ដទៃទៀត រួមទាំង ការកាប់សម្លាប់
ដែលរងការចោទប្រកាន់នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់។ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ សីហា ២០១៤ អង្គជំនុំជម្រះសាលា
ដំបូង រកឃើញថា ជនជាប់ចោទមានពិរុទ្ធភាពពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងបានសម្រេចប្រកាសទោសដាក់ពន្ធ
នាគារជនជាប់ចោទទាំងពីរអស់មួយជីវិត។ នួន ជា និង ខៀវ សំផន បានធ្វើបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រម
របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដោយម្នាក់ៗបានលើកទឡ្ហីករណ៍បណ្តឹងសាទុក្ខរៀងៗខ្លួនចំនួន ២២៣ និង ១៤៨។ បន្ថែមលើនេះ សហព្រះរាជអាជ្ញា បានដាក់បណ្តឹងសាទុក្ខ ដោយកម្រិតត្រឹមតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលប្រកាស
ដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ទាក់ទងនឹងភាពអាចអនុវត្តបាននូវទម្រង់ពង្រីកបន្ថែមនៃសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម ដែល
ហៅថា “សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី III” (JCE III) នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក។