សំណើរ​បស់​ នួន ជា អនុ​លោម​តាម​វិធាន​ ៨៧ (៤) នៃ​វិ​ធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ចុត​ហ្មាយ​ ចំនួន​បីច្បាប់​ ខ្សែវី​ដេ​អូ​មួយ និង​ខ្សែ​អាត់​សំឡេង​មួយ ទាក់​ទង​នឹង​សម្ដេច​បរម​កោ​ដ្ឋ​ព្រះ​វរ​រាជ​បិតា​ នរោ​ត្ដម​ សីហនុ​

Posted 05 mai 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE396_KH.pdf
1.28 Mo
Document Number
E396
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី