សារ​ណា​តប​រួម​របស់​ នួន ជា ទៅ​នឹង​ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ និង​មេធាវី នាំមុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្បវេណី​ចំពោះ​សំណើ​របស់​ នួន ជា អនុលោម​តាម​វិធាន​ ៩២ នៃវិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ សុំ​ប្រើប្រាស់​ចម្លើយ​សារ​ភាព​ ស២១ មួយ​ចំនួន

Posted 19 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE399_3_KH.pdf
1.89 Mo
Document Number
E399/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី