អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក និងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ ប្រមាណ៤០រូប មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដី សមិទ្ធផល និងកេរដំណែលរបស់អ.វ.ត.ក. ព្រមទាំងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងដំណាក់កាលមុខងារសេសសល់។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទីនៃ អ.វ.ត.ក. បានស្វាគមន៍ និង បានអរគុណដល់គណៈប្រតិភូ ចំពោះវត្តមានមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធន អ.វ.ត.ក.។ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា នៅក្នុងអាណត្តិមុខងារសេសសល់ អ.វ.ត.ក. មានបេសកម្មជាចម្បង គឺការផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយដល់មន្ត្រី សាធារណៈជន ជាពិសេស ដល់សិស្ស និស្សិត និងយុវជនជំនាន់ក្រោយ អំពីការងារ សមិទ្ធផល និងកេរដំណែល ដែលទទួលបានពីដំណើរការកាត់សេចក្តីរបស់ អ.វ.ត.ក.។ ឯកឧត្តម បានបន្ថែមទៀតថា៖ “ខ្ញុំសង្ឈឹមថា ដំណើ​ទស្សកិច្ចនេះ នឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី ជាពិសេស ចំណេះដឹងជាច្រើនពីផ្នែកផ្សេងៗ នៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ទាំងចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ ទីកន្លែងស្រាវជ្រាវ និងឱកាសសហការនាពេលខាងមុខ ដើម្បីរួមចំណែកស្វែងយល់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ ផលវិបាកមកលើជនរងគ្រោះ និងសង្គម រួមទាំងរួមចំណែកក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឈន៍ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឱ្យកាន់តែបានឆាប់រហ័ស”។

កិច្ចប្រជុំនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ត្រូវបានបន្តដោយមានការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃ អ.វ.ត.ក. អំពី «សមិទ្ធផល កេរដំណែល និងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងដំណាក់កាលមុខងារសេសសល់»បន្ទាប់មកទៀត ឯកឧត្តម ពេជ អង្គ មេធាវីនាំមុខជាតិតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី នៃសំណុំរឿង០០២ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងអំឡុងពេលសវនាការក្តី។ មានការលើកសំណួរជាច្រើនពីសំណាក់ លោកជំទាវនិងឯកឧត្តមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ដើម្បីបំភ្លឺបន្ថែមផងលើចំណុចមានសារៈសំខាន់នានាផងដែរ។

ឯកឧត្តម អ៊ូច ថោងសេង អនុប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ បានថ្លែងអំណរគុណដល់ អ.វ.ត.ក. ចំពោះការរៀបចំឱ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់បែបនេះ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក និងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ ដែលជាឱកាសសិក្សាស្វែងយល់ពីបេសកកម្ម អាណត្តិ និងសិមទ្ធផលការងាររបស់អ.វ.ត.ក. ជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិអនុវត្តមុខងារសេសសល់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំដំបូងនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថា៖ “អ្វីដែលយើងបានឆ្លងកាត់ [របបខ្មែរក្រហម] គឺត្រូវបាន អ.វ.ត.ក. ជួយរកយុត្តិធម៌ជូនយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំ សូមថ្លែងអំណរគុណមែនទែន ដល់ អ.វ.ត.ក.

នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃអ.វ.ត.ក. បានអញ្ជើញគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ទៅ ទស្សនានិងពិនិត្យមើល បណ្ណាល័យ និហិតដ្ឋានបណ្ណសារ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានអ.វត.ក.ចល័ត  និងសាលពហុបំណងដែលអាចប្រើប្រាស់ជាសាលសវនាការតុលាការ សិក្ខាសាលា សន្និសិទ ព្រមទាំងបទបង្ហាញនានា៕

ECOSOCCECOSOCCECOSOCCECOSOCCECOSOCCECOSOCCECOSOCCECOSOCC

ECOSOCC

ECOSOCCECOSOCCECOSOCC