សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីគោលបំណងដាក់បន្ថែមទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវ តាមរយះការចេញដីកា និងអំពីការផ្អាកកិច្ចស៊ើបសួរបណ្តោះអាសន្ន

Posted 28 juin 2019 / Mis à jour 28 juin 2019
Download file
Text DocumentD342_KH.PDF
1.11 Mo
Document Number
D342
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត