អ.វ.ត.ក បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារជាមួយស្ថាប័នដៃគូ

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ អង្គភាពបណ្ណសារនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងបណ្ណសារជាមួយស្ថាប័នជាតិនានា។​ ក្នុង​រយៈ​​ពេល​​​ប្រាំមួយថ្ងៃនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងលើ បុគ្គលិកអង្គភាព​បណ្ណសារមកពី​បណ្ណសារដ្ឋាន​ជាតិ​កម្ពុជា និង មជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងម៉ូឌុល ដែល​តាក់​តែង ដោយក្រុមប្រឹក្សាបណ្ណសារអន្តរជាតិ និង ចូលរួមសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំ​ឡើង​សំដៅ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​នៃគ្រប់គ្រងបណ្ណសារដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ននានារបស់កម្ពុជា។

នេះគឺជាការបណ្តុះបណ្តាលលើកទីមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានការសម្របសម្រួល ដោយប្រធានអង្គភាព​បណ្ណសារ​គឺលោកស្រី JIMENEZ SANCHEZ។​ អ្នកចូលរួមទទួលបានផលប្រ យោជន៍ពីវគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាលលើអភិបាលកិច្ចល្អ និងវិធីសាស្ត្រដែល​ទទួលស្គាល់ជា​អន្តរជាតិ​ក្នុងការគាំទ្រ​ការ​​​រៀប​ចំ​ និង​ការអនុវត្តដំណើរការរក្សាបណ្ណសារ។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់​ទទួលបានការទទួល​ស្គាល់​ពីក្រុម​ប្រឹក្សាបណ្ណ​​​សារ​អន្តរជាតិ។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលស្តីទីនៃ អ.វ.ត.ក បានជួបជាមួយអ្នកចូលរួម និងបាន​អបអរសាទរចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចូលរួម​ ក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព​នៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រង​បណ្ណ​សារ​​​​​នៅកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នានេះដែរ លោកស្រី កែវ សូនី ប្រធានបណ្ណសារដ្ឋានជាតិ និងលោក ស៊ាង សុភ័ក្ត្រ អនុប្រធានបណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង អ.វ.ត.ក បានសម្តែងការ​ដឹង​គុណចំពោះ អ.វ.ត.ក ដែលបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ និង បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីផលវិជ្ជមាន​សម្រាប់​ស្ថាប័ន​របស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ៕

eccc

eccc