អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក. ប្រគល់ឯកសារត្រលប់មកសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង

មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. - អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ បានប្រគល់ឯកសារត្រលប់មកសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងវិញ ដូចនៅពេលដែលបានផ្តល់ដោយសាស្ត្រាចារ្យ Walter Heynowski កាលពីដំបូង។

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទីនៃ អ.វ.ត.ក. មានប្រសាសន៍ថា៖ «អ.វ.ត.ក.សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រាចារ្យ Walter Heynowski និង សារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង ដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ អ.វ.ត.ក. ដើម្បីប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងនេះ ដែលបានរួមចំណែកដ៏មានតម្លៃចំពោះភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២»

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី មានប្រសាសន៍បន្តថា៖ «ជាផ្នែកនៃអាណត្តិរបស់អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់ យើងកំពុងបន្តផ្តល់អាទិភាពដល់សកម្មភាពដែលជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីលើកកម្ពស់កេរដំណែលរបស់អ.វ.ត.ក.។ ដោយមើលឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តនេះ យើងបានស្កែនឯកសារទាំងនេះ ដើម្បីអាចចូលប្រើជាឌីជីថលដោយអ្នកជំនាញ និង សាធារណជនទូទៅ។ យើងសង្ឃឹមថា ឯកសារទាំងនេះ នឹងបន្តផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការស្រាវជ្រាវ និង សកម្មភាពយុត្តិធម៌អន្តរកាលដែលបង្កើនការយល់ដឹងអំពីរបបខ្មែរក្រហម និង ធានាបាននូវសន្តិភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាព»

លោក ហង្ស និស្ស័យ ប្រធានសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ    អ.វ.ត.ក. សម្រាប់ការប្រគល់ឯកសារត្រលប់មកសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែង ដោយធានាថា ឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងសិក្សា និង ស្រាវជ្រាវ។

ឯកសារខាងក្រោមនេះ គឺត្រូវបានប្រគល់ត្រលប់មកសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទួលស្លែងវិញ៖

(១) សៀវភៅកត់ត្រា ដែលមានធាតុសរសេរដោយដៃ; និង

(២) រូបថត ឬ សន្លឹកទំនាក់ទំនងនៃអ្វីដែលមើលទៅដូចជាអ្នកទោស។

ឯកសារទាំងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេត។ ឯកសារទាំងនេះ បានបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យខ្មែរក្រហម ដែលមិនមាននៅក្នុងឯកសារផ្សេងទៀត។ ព័ត៌មានតែមួយគត់ ត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផ្លូវច្បាប់ ហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ។

Toul SlengToul SlengToul SlengToul SlengToul SlengToul SlengToul SlengToul Sleng