សារ​ណា​របស់​ អោ អាន ស្ដី​ពី​បញ្ហា​ថា តើ​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ដោយ​រដ្ឋ​ ឬ អង្គការ​មួយ​ទៅ​លើ​សមាជិក​នៃ​កង​កម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ផ្ទាល់​ខ្លួន អាច​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ថាជាឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រ​ឆាំង​នឹង​មនុស្ស​ជាតិ​ដែរ​ឬយ៉ាង​ណាតាម​ច្បាប់​ទំនៀម​ទម្លាប់​អន្ដរជាតិ​ពី​ឆ្នា

Posted 19 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD306_3_KH.pdf
1.65 Mo
Document Number
D306/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document