អោ អាន

Photo


ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ
តា អាន
ទីកន្លែងកំណើត
ថ្ងៃចាប់ខ្លួន
មេធាវីការពារក្តី
មុំ លុច (កម្ពុជា), ហ្គូរ៉ាន ស្លូទ័រ (ហូឡង់) ហើយ រីឆាត រ៉ូជ័រ (អង់គ្លេស)
តំណែងនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

ត្រូវបាន​ចោទ​ប្រកាន់ជាអនុលេខា​ភូមិភាគ​កណ្ដាល និងជា​លេខា​តំបន់​៤១

ស្ថានភាពនៃសំណុំរឿង

អោ​ អាន​ ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ពី​មនុស្ស​ឃាត​ដោយ​ចេតនា ​និង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​មនុស្ស​ជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ ​២០១៥​។ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ អោ អាន ត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មីបន្ថែមទៀត រាប់ទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិចាម។ សំណុំ​រឿង​នេះ​កំពុង​ស្ថិ​តនៅ​ក្នុង​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​។

ការចោទប្រកាន់សំខាន់ៗ

-អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិចាម -ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ រួមមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទារុណកម្ម ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញមកលើ“ប្រជាជន ១៧ មេសា” អតីតទាហានលន់ នល់ កម្មាភិបាលភូមិភាគកណ្តាល (ឧត្តរចាស់) គ្រួសាររបស់ពួកគេ អ្នកក្រោមបង្គាប់របស់ពួកគេ ប្រជាជនមកពីភូមិភាគបូព៌ា “សមាសភាពមិនល្អ” និង“ខ្មាំងផ្ទៃក្នុង” ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញមកលើប្រជាជនចាម និងប្រជាជន វៀតណាម និងអំពើអមនុស្សធម៌ដទៃទៀត រួមមាន អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ ការរំលោភលើផ្លូវភេទ ការបាត់ ខ្លួនដោយបង្ខំ ការធ្វើបាបរាងកាយ ពលកម្មដោយបង្ខំ និងការឃុំឃាំងក្នុងស្ថានភាពអមនុស្សធម៌ -ការរំលោភលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា ឆ្នាំ ១៩៥៦ រួមមាន មនុស្សឃាតដោយចេតនា។ ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះ ត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅការដ្ឋានធ្វើពលកម្មដោយបង្ខំនៅទំនប់អន្លង់ជ្រៃ ទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សគោកព្រីង មន្ទីរសន្តិសុខមិត្តសុប(គរ) មន្ទីរសន្តិសុខ និងទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សទួលបេង និងវត្តអង្គួញដី មន្ទីរសន្តិសុខវត្តអូរត្រកួន មន្ទីរសន្តិសុខវត្តបាធាយ ទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សភ្នំប្រុស មន្ទីរសន្តិសុខវត្តតាមះ មន្ទីរសន្តិសុខចម្ការស្វាយចន្ទី មន្ទីរសន្តិសុខវត្តបារាយណ៍ជាន់ដែក មន្ទីរសន្តិសុខវត្តស្រងែ និងទីតាំងផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។

សំណុំរឿងលេខ៖ សំណុំរឿង​ ០០៤សំណុំរឿង ០០៤/០២
Date
ដីកាសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់របស់ អោ អាន សុំដាក់បង្ហាញឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វែងយោបល់ D262.2
[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចលើសំណើសុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រកំណត់ សម្រាប់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ លើដីកាដំណោះស្រាយ (បញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ) D360/7
សេចក្តីសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់របស់ អោ អាន សុំការកោសលុប និងការចាត់វិធានការបណ្តោះអាសន្ន D360/3
[កែតម្រូវ ១] ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងសំណើសុំចំនួនពីររបស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាក់ទងនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ពួកគេ ជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលើភាពអាចទទួលយកបានរបស់ សចសអ D362/3
[កែតម្រូវ ១] សំណើជាបន្ទាន់របស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្នើសុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រ ក្នុងការដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចពីភាពអាចទទួលយកបាននៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ D362/1
[កែតម្រូវ ១] សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា សុំបន្ថែមពេលវេលាកំណត់សម្រាប់សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០២ D359/1
[កែតម្រូវ ១] សារណាចូលរួម និងផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៅលើ “សំណើបន្ទាន់របស់សហមេធាវីតំណាងដើម បណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រ ក្នុងការដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹង សេចក្តីសម្រេចពីភាពអាចទទួលយកបាននៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុ D362/2
សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី សុំពន្យាររយៈពេលកំណត់ និងចំនួនទំព័រ D362/4
ឧបសម្ព័ន្ធ ឃ៖ លិខិតពីអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ ជូនសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត D362.4
ឧបសម្ព័ន្ធ ក៖ បញ្ជីពាក្យបំព្រួញ D359.1
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ៖ ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ D362.2
ដីកាសម្រេចលើភាពអាចទទួលស្គាល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ D362
ឧបសម្ព័ន្ធ ង៖ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ដែលទទួលមរណភាព ហើយចូលរួមសំណុំរឿង ០០៣និង០០៤ D362.5
ឧបសម្ព័ន្ធ ខ៖ បញ្ជីប្រភេទឯកសារផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីសរសេរដីកាដំណោះស្រាយ D359.2
ឧបសម្ព័ន្ធ គ៖ ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពាក្យបណ្តឹង D362.3
ដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ អោ អាន D359
ឧបសម្ព័ន្ធ ក៖ ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ D362.1
[កែតម្រូវ១] ដីកាសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់របស់ អោ អាន សុំដាក់បង្ហាញឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វែងយោបល់ D355/1
ដីកាសម្រេចបដិសេធពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី D361
[កោសលុប] សាលដីកាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទាក់ទិននឹងការផ្តល់សក្ខីកម្មនៅពេលជំនុំជម្រះនៅក្នុងសវនាការអសាធារណៈ D309/6
[កោសលុប] សេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលើសំណើលើកទីប្រាំរបស់ សុំបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរ D260/1/1/3
សារ​ណារ​មិន​មែន​ជា​ភាគី​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និង​ ០០៤ សាស្ដ្រា​ចារ្យ BEN SAUL D306/4
សារណាមិន​មែន​ជា​ភាគី​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០៣ និង​ ០០៤ បណ្ឌិត Joanna Nicholson D306/9
ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​ទៅ​នឹង​សេច​ក្ដី​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​ដាក់​សារ​ណា​របស់​សហ​ចៅ​ក្រម​ស៊ើប​អង្កេត​អន្ដរ​ជាតិ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រ​ឆាំង​មនុស្ស​ជាតិ D191/1
សារណាមិន​មែន​ជា​ភាគី​នៃ​រឿង​ក្ដី​ Robinson, deGuzman, Jalloh និង Cryer ស្ដីពី​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រ​ឆាំង​នឹង​មនុស្សជាតិ​ (​សំណុំ​រឿង ០០៣ និង​ ០០៤) D306/7

សេចក្ដីសង្ខេបសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

សេចក្ដីសង្ខេបសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

សន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកាសសាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន

ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកាសសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ