គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចររបស់គណៈប្រតិភូអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល g7+ នៃប្រទេសទីម័រខាងកើត

គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអង្គការ g7+ ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដោយប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជម្លោះ នៃប្រទេសទីម័រខាងកើត មកកាន់ការិយាល័យ អ.វ.ត.ក.។ គណៈប្រតិភូអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល g7+ នៃប្រទេសទីម័រខាងកើតនេះ មានលោក Felix Piedade នាយកប្រតិបត្តិ និង លោក Agostinho Travares អ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយ។ ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក. លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រ​ធាន​ការិយាល័យរដ្ឋ​បាល ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៃ អ.វ.ត.ក. បានជម្រាបជូន និងធ្វើបទបង្ហាញដល់គណៈប្រតិភូអំពីសមិទ្ធិផល កេរដំណែល និង ​ការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុ​ងដំណាក់កាលមុខងារសេសសល់។

g7+g7+g7+g7+g7+g7+g7+