ដីកាកែប្រែដីកាសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញារអន្ដរជាតិសុំដាក់បង្ហាញឯកសារនៃសំណុំរឿង ០០៤ ដែលបាក់ព័ន្ធមន្ទីរ ស-២១ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២

Posted 14 mars 2016 / Mis à jour 18 novembre 2020
Download file
Text DocumentD193_65_KH.PDF
245.59 Ko
Document Number
D193/65
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២/០២សំណុំរឿង ០០៤/១សំណុំរឿង​ ០០៤សំណុំរឿង ០០៤/២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត