អ៊ឹម ចែម

Photo


Alias
Place of birth
ភូមិក្បាលអូ ឃុំជាងទង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
Arrested date
Defence counsel
លោក ប៊ិត ស៊ាងលីម (កម្ពុជា) និងលោក Wayne Jordash QC
Alleged Position in Democratic Kampuchea

ត្រូវបាន​ចោទប្រកាន់ថា ជាលេខាស្រុកព្រះនេត្រព្រះ និងអនុលេខាតំបន់​៥ នៃភូមិភាគពាយ័ព្យ

Status of case

អ៊ឹម ​ចែម ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដោយ​កំបាំង​មុខ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣​ ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ​២០១៥។​ សំណុំ​រឿង​នេះ​បច្ចុ​ប្ប​ន្ន​កំពុង​ស្ថិ​តនៅ​ក្រោ​មកា​រស៊ើប​អង្កេត​។

Key indictment allegations

អ៊ឹម ចែម ត្រូវបានដាក់ឱ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មៈ

  • មនុស្សឃាត ដែលជាការរំលោភបំពានក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៥៦ ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំទ្រយោង និងការដ្ឋានស្ពានស្រែង
  • ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមានការធ្វើមនុស្សឃាត ការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំទ្រយោង និង
     
  • ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះមាន ការធ្វើមនុស្សឃាត ការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករ ការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង និងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតនៅការដ្ឋានស្ពានស្រែង។
Cases សំណុំរឿង ០០៤/១សំណុំរឿង​ ០០៤
Date
ដីកាសម្រេចលុបចោលការកោសលុបពីឯកសារសំណុំរឿង ០០៤ ដែលបានដាក់បង្ហាញចូលក្នុងសំណុំរឿង ០០២ D193/67
ដីកាដកការកោសលប់ពីឯកសារនៃសំណុំរឿង ០០៤ ដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញពីពេលមុនទៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ D193/66
ដីកាកែប្រែដីកាសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញារអន្ដរជាតិសុំដាក់បង្ហាញឯកសារនៃសំណុំរឿង ០០៤ ដែលបាក់ព័ន្ធមន្ទីរ ស-២១ នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២ D193/65
ដីកាលើដីកាសម្រេចលើការដាក់បង្ហាញឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ ពីខែ កក្កដា និងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ D193/41
ដីកាសម្រេចកែប្រែដីកាសម្រេច D193/4, D193/6, D193/8, D193/10, D193/11, D193/13, D193/15 និង D193/16 លើសំណើរបស់សហប្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ សុំដាក់បង្ហាញឯកសារនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ D193/19
ដីកាសម្រេចទីបីលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិសុំសង្ហាញនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/២ នូវអត្តសញ្ញាណរបស់សាក្សីមួយចំនួនដែលត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ D200/4