ការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗ​

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ៤០ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

  • ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧១, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
  • Tel: (៨៥៥) ២៣ ៨៦១​ ៥០០
  • Fax: (៨៥៥) ២៣ ៨៦១​ ៥៥៥​
  • សារអេឡិកត្រូនិកៈ info@eccc.gov.kh
  • គេហទំព័រៈ http://www.eccc.gov.kh​

ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ

លោក នេត្រ ភក្រ្តា​

ប្រធានផ្នែកកិច្ចការ​សាធារណៈ និងជាមន្ដ្រីនាំពាក្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)

ទូរស័ព្ទដៃលេខ៖ +៨៥៥ ()១២ ៤៨៨ ១៥៦

ទូរស័ព្ទ​លើ​តុលេខ៖ +៨៥៥ ()២៣ ៨៦១ ៥៦៤

អ៊ីមែល៖ neth.pheaktra@eccc.gov.kh