អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី

តួនាទី​របស់​អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​គឺ​ធានា​ការ​ជំនុំជម្រះ​ក្ដី​ប្រកប​ដោយ​យុត្ដិធម៌ តាមរយៈ​ការ​ការពារ​ជន​ជាប់ចោទ​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព។ អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​ទទួល​ខុសត្រូវ​ផ្ដល់​ដល់​ជនជាប់ចោទ​ដែល​ក្រីក្រ​នូវ​បញ្ជីរ​ឈ្មោះ​​​មេធាវី​ដែល​អាច​ការពារ​ពួកគេ និង​ផ្ដល់​ជំនួយ​ផ្នែកច្បាប់​និង​កិច្ច​គាំពារ​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​ដល់​​មេធាវី​​ដែល​ចាត់តាំង​ឧិ្យ​ការពារ​រឿងក្ដី រួមទាំង​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្រៃ​ផងដែរ។ អង្គភាព​នេះ​ក៏មាន​តួនាទី​បញ្ចេញ​សំឡេង​តំណាង​ឧិ្យ​អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​នៅក្នុង​វេទិកា​សាធារណៈ ​ នៅក្នុង​បណ្តាញ​សារព័រមាន ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​តុលាការ​ដទៃ​ទៀត ​និង​ជាមួយ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល និង​រៀបចំ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​និង​កម្មវិធី​ហ្វឹកហាត់​ការងារ​សម្រាប់​មេធាវី​ដែល​ទើប​នឹង​បញ្ចប់​ការសិក្សា។ 
អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​មាន​បុគ្គលិក​ជា​មេធាវី​ព្រហ្មទណ្ឌ​​ជាតិ​និង​អន្ដរជាតិ​​ដែល​​មាន​​បទពិសោធន៏ ព្រមទាំង​បុគ្គលិក​ជំនួយការ​រដ្ឋបាល ជំនួយ​ការ​ភាសា និង​អ្នក​ហ្វឹកហាត់​ការងារ។

ការស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគ 
អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​ដំណើរការ​ស្រាវជ្រាវ​និង​វិភាគ​ផ្នែក​ច្បាប់​យ៉ាង​ស៊ីជម្រៅ​សម្រាប់​សហមេធាវី​ដែល​បាន​ចាត់តាំង​ឧិ្យ​​ការពាររឿងក្ដី ដើម្បី​ផ្ដល់​ជំនួយ​រៀបចំ​សេចក្ដី​សំអាងហេតុ​នៅ​ចំពោះមុខ​តុលាការ។

ការការពារក្ដី 
ជនជាប់ចោទ​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ត្រូវបាន​ការពារ​ដោយ​ក្រុម​មេធាវី។ ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​តុល្យភាព​ជាមួយ​សហព្រះរាជអាជ្ញា ជនជាប់ចោទ​មួយរូបៗ​​អាច​មាន​សហមេធាវី​ពីរនាក់ ក្នុងនោះ​ម្នាក់​ជា​សហមេធាវី​ជាតិ និង​ម្នាក់​ទៀត​ជា​សហមេធាវី​អន្តរជាតិ។ សហមេធាវី​ទទួល​បាន​ជំនួយ​​ក្នុង​ការងារ​របស់ខ្លួន​ពី​ទីប្រឹក្សា​ច្បាប់​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​សំណុំរឿង​ដែលជា​ជនជាតិ​កម្ពុជា​និង​បរទេស។

ជំនួយការនៅក្នុងការអនុវត្ដការងារ 
ក្រុមការពារក្ដី​បាន​ទទួល​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ធ្វើការងារ​នៅក្នុង​អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី ។ គម្រោង​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ផ្ដល់​សមភាព​ជាមួយ​អយ្យការ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ប្រាក់កម្រៃ​និង​ប្រសិទ្ធិភាព​នៃ​ការងារ ។

បណ្តុះបណ្តាលអនាគតមេធាវី 
កម្មវិធី​ហ្វឹកហាត់​ការងារ​នៅ​អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​ជា​ឱកាស​ដ៏​វិសេសវិសាល​សម្រាប់​មេធាវី​ជំនាន់ថ្មី ក្នុងការ​អនុវត្ដ​ចំណេះដឹង​ដែល​ពួកគេ​ទទួល​បាន តាមរយៈ​ការងារ​ជាក់ស្តែង​ដែល​អនុវត្ត​ច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្ដរជាតិ។

ការកសាងសមត្ថភាព 
អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​សហការ​ជាមួយ​គណៈមេធាវី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បើកវគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ដល់​មេធាវី​ដែល​មាន​បំណង​ការពារក្ដី​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ ។

បញ្ចេញមតិតំណាងឧិ្យក្រុមការពារក្ដី 
អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្ដី​ត្រូវ​ធានា​ថា តួនាទី​របស់​មេធាវី​ការពារក្ដី​ត្រូវ​បាន​ពន្យល់​ទៅកាន់​សាធារណជន តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​វគ្គបណ្ដុះ​បណ្ដាល​ដល់​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋភិបាល​និង​តំណាង​សារព័ត៌មាន អំពី​តួនាទី​និង​សារសំខាន់​នៃ​ការ​ការពារក្ដី និង​តាម​រយៈ​កិច្ច​សហការ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាម​ប្រព័ន្ធ​សារព័ត៌មាន។

ព័ត៏មានទាក់ទង

រូបភាព​ទាក់ទង

ឯកសារទាក់ទង