កម្មសិក្សាការីអន្ដរជាតិចំនួន០៤រូប ដែលបានហាត់ការនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ធ្វើបទបង្ហាញអំពីសមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹង អ.វ.ត.ក.

កម្មសិក្សាការីអន្ដរជាតិចំនួន០៤រូប ដែលបានបំពេញការងារជាអ្នកហាត់ការនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ដល់ និស្សិតច្បាប់ប្រមាន៨០រូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងនិស្សិតមកពីសមាគមសាលាត្រាជូ។ គោលបំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះ គឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ ផ្ទេរចំណេះដឹង និងជួយផ្សព្វផ្សាយកេរដំណែលរបស់តុលាការ។ ដូច្នេះ អ្នកហាត់ការទាំងនេះបានតម្រូវឱ្យធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទស្ដីពីព័ត៌មានរបស់ អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក. បន្ទាប់មកនឹងត្រូវធ្វើបទបង្ហាញជាសាធារណៈនៅពេលពួកគេបានបញ្ចប់ឯកសារស្រាវជ្រាវនេះ។

កម្មសិក្សាការីអន្ដរជាតិទាំង០៤រូបនោះមាន៖

១. កញ្ញា Thelma Liaud កម្មសិក្សាការីមកពីប្រទេសបារាំងធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទស្ដីពី អ.វ.ត.ក. ដែលជាតុលាការកូនកាត់មានលក្ខណៈពិសេស (ការប្រៀបធៀបជាមួយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀត)

២. កញ្ញា Lilou Cecchi កម្មសិក្សាការីមកពីប្រទេសបារាំង ធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទស្ដីពី សារៈសំខាន់របស់ អ.វ.ត.ក. សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងការប្រឈមនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌប្រភេទកូនកាត់

៣. កញ្ញា Madeleine Bishop កម្មសិក្សាការីមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទស្ដីពីការចោទប្រកាន់លើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ - ជោគជ័យ និងបរាជ័យរបស់ អ.វ.ត.ក.

៤. កញ្ញា Maeva Chedecal កម្មសិក្សាការីមកពីប្រទេសបារាំង ធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទស្ដីពីការរំលឹក និងការផ្ដល់យុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីរបបផ្ដាច់ការ - ការសិក្សារឿងក្ដីនៃរបបខ្មែរក្រហម និងរបបផ្ដាច់ការយោធាអាហ្សង់ទីន។

លោក ផន ធឿន មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម បានលើកឡើងថា ការធ្វើបទបង្ហាញឯកសារស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញលទ្ធផលការងារដែលកម្មសិក្សាការីទាំងអស់ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិបានអនុវត្ត និងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងអំឡុងពេលពួកគេបំពេញការងារនៅ អ.វ.ត.ក.។ លោកបានបន្ដថា នៅពេលហាត់ការនៅ អ.វ.ត.ក. កម្មសិក្សាការី ឬនិស្សិតទាំងអស់ ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមដែលលោកបញ្ជាក់ថា  វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះធ្វើឡើងស្របជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យផ្នែកច្បាប់ ហើយជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលនិសិ្សតច្បាប់ទទួលបាននោះ នឹងអាចត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានលក្ខណៈពិសេស និងទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវដែលទាំងនេះស្ថិតក្រោយយុត្តាធិការរបស់ អ.វ.ត.ក.។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគ្របដណ្ដប់លើប្រធានបទដូចជា៖ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ”។

ចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះវិញ មន្ដ្រីច្បាប់រូបនេះបញ្ជាក់ថា ត្រូវបានកត់ត្រាទុកជាខ្សែវីដេអូ និងចងក្រងជាឯកសារសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដល់កម្មសិក្សាការីថ្មីទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដែលចង់ដឹង និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធិផលរបស់ អ.វ.ត.ក. ដែលទទួលបាន។ លោកបន្ដថា ការធ្វើបទបង្ហាញនេះជួយបង្កើនបន្ថែមដល់ការយល់ដឹងអំពីកិច្ចការ និងតួនាទីសេសសល់របស់ អ.វ.ត.ក. ដូចជាការរួមចំណែក្នុងការសន្ទនាអន្តរជំនាន់ជាមួយយុវជនជំនាន់ក្រោយ និងជាការផ្ដល់សារនៃការអប់រំដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយអំពីប្រវត្តិសាស្ដ្រនៃសម័យខ្មែរក្រហម។

មន្ដ្រីច្បាប់រូបនេះបញ្ជាក់ថា ការផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធិផលតាមរយៈនេះ គឺជាមធ្យោបាយ និងជាគោលដៅផ្ទាល់ក្នុងការសម្រេចបាននូវការកសាងសន្តិភាព និងការផ្សះផ្សាជាតិដែលយុវជនជំនាន់ក្រោយត្រូវបានកំណត់គោលដៅសម្រាប់ការអប់រំអំពីការទប់ស្កាត់ការកើតឡើងសារជាថ្មីនៃអំពើឃោរឃៅដូចរបបខ្មែរក្រហមនេះទៀត។

បើតាមលោក ផន ធឿន នៅក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តមុខងារសេសសល់របស់សាលាក្ដីខ្មែរក្រហម អនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម បានបើកទូលាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ជាពិសេសនិស្សិតផ្នែកច្បាប់ និងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ឱ្យចូលហាត់ការងារនៅក្នុងតុលាការនេះ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធ ផ្ទេរចំណេះដឹង និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតុលាការដែលជាមុខងារដ៏សំខាន់របស់ អ.វ.ត.ក. នៅក្នុងដំណាក់កាលកេរដំណែលនេះ។ លោកបន្ដថា កម្មវិធីនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់កម្មសិក្សាការីរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្នុងការពង្រឹងមូលដ្ឋាន និងបង្កើតគម្រោងដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹង ជំនាញ និងធនធានដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជា ជាពិសេស និស្សិតផ្នែកច្បាប់ និងអ្នកជំនាញច្បាប់។

លោកបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា យុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់កម្ពុជាគឺជាគោលដៅយ៉ាងពិសេសនៃការចូលរួម នឹងជាអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញនេះ និងជាអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីចំណេះដឹងនេះ។ ការធ្វើបទបង្ហាញនេះនឹងរួមបចំណែកបន្ថែមទៀតនូវចំណេះដឹងដល់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ជំនាន់ក្រោយ ក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជា៖ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមទាំងប្រវត្តិរបស់ខ្មែរក្រហម ដំណើរការនីតិវិធីផ្នែកច្បាប់ នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ អ.វ.ត.ក. បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ និងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តមុខងារនៅសល់ អ.វ.ត.ក. ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាតិ ឬអន្តរជាតិ ចាប់ពីឆ្នាំទី២ឡើងទៅ ក្នុងវិស័យផ្សេងៗ អាចចូលរួមហាត់ការនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (ICT) ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ ផ្នែកបណ្ណសារ និងផ្នែកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល។ ក្រៅពីអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែង កម្មសិក្សាទាំងអស់នឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ ដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍ ស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សវនាការត្រាប់ នីតិវិធីតុលាការ មុខងារសេសសល់ក្រោយបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីតុលាការ និងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃ អ.វ.ត.ក.៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

Most read