សុំការពិចារណាឡើងវិញលើចំនួនទំព័រកំណត់លើបណ្តឹងសាទុកខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៅក្នុងករណី ០០២/០១

Posted 05 ធ្នូ 2014 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF13_KH.PDF
4.33 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F13
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី