ចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីស្នើសុំពន្យារពេល និងបន្ថែមចំនួនទំព័រ

Posted 23 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 23 មេសា 2019
Download file
Text DocumentF42_KH.PDF
369.93 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F42
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី