សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំបន្ថែមទំព័រសារណាតបទៅនឹងសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 24 មេសា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 មេសា 2020
Download file
Text DocumentF55_3_KH.PDF
792.75 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F55/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល