សេចក្ដីណែនាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីទទួលបានការឆ្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញឯកសារទៅភាគីទីបី ឬភាគីដទៃទៀត

Posted 21 មីនា 2023 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 មីនា 2023
Download file
Text DocumentF78_2_KH-EN.PDF
910.34 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F78/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល