សំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចាត់ទុកសហកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ III ជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវ ជាជម្រើសម្យ៉ាងទៀត

Posted 23 មិថុនា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 23 មិថុនា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE100_KH.PDF
3.65 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E100
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា