សេចក្ដីជំទាស់របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្ដីទៅនឹងការប្រកាសរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអំពីការដាក់របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត CAMPBELL ទៅក្នុងផ្នែក “សម្ងាត់” នៃសំណុំរឿង (

Posted 05 កក្កដា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 05 កក្កដា 2011

សេចក្ដី​សង្ខេប


Download file
Text DocumentE62_3_7_KH.PDF
398.28 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E62/3/7
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី