ពាក្យ​សុំ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អនុ​លោម​តាម​វិធាន​៨៧(៤)នៃ​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​ ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ឯក​សារ​ E327/4/5

Posted 13 តុលា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE327_4_5_1_KH.pdf
767.17 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E327/4/5/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document