ពាក្យបណ្តឹងរបស់ សក្កៈ រត្តនាបឆាតទ្រង់ ដែងរង្សី

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ពាក្យបណ្តឹងរបស់ សក្កៈ រត្តនាបឆាតទ្រង់ ដែងរង្សី
Download file
Text Document00158065-00158067.pdf
146.97 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D1-5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
ស្លាក