ចម្លើយរបស់ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិទៅនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង០០៣

Posted 14 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ធ្នូ 2023
Download file
Text DocumentD267_9_KH.pdf
3.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D267/9
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា