ចម្លើយតបរបស់ មាស មុត ទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងដីកាលើកលែងចោទប្រកាន់របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ

Posted 24 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 ឧសភា 2022

សេចក្ដី​សង្ខេប

Declassified to Public on October 28, 2021 by PTC Interoffice Memorandum D274

Download file
Text DocumentD266_5_KH.pdf
5.42 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D266_5
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី