ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផនទៅនឹងសំណើសុំបន្ថែមចំនួនទំព័ររបស់សហព្រះរាជាអាជ្ញា

Posted 27 មីនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 មីនា 2020
Download file
Text DocumentF55_1_KH.pdf
757.18 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F55/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី