ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន ទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា (សំណុំរឿង ០០២/០២)

Posted 25 September 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 25 September 2019
Download file
Text DocumentF50_1_KH.PDF
2.6 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F50/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី