ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹង “ការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវឯកសារសម្ងាត់ និង ឯកសារសម្ងាត់បំផុត របស់ ឯ.ឧ. គង់ ស្រ៊ីម ដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំឯកសារនៃសំណុំរឿង០០១”

Posted 17 កក្កដា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 17 កក្កដា 2012
Download file
Text DocumentF30_1_KH.PDF
1.06 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F30/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
Parent Document