ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីសុំបន្ថែមពេលវេលា និងចំនួនទំព័រកំណត់សម្រាប់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 18 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 18 មេសា 2019
Download file
Text DocumentF41_KH.PDF
765.73 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F41
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា

ព័ត៌មានថ្មីៗ