ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ ខៀវ សំផនជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមនៃសំណុំរឿង០០២/០២

Posted 25 វិច្ឆិកា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 21 មករា 2021
Download file
Text DocumentF54_1_KH.pdf
14.52 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F54/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា