ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងសំណើរបស់ នួន ជា សុំពេលវេលា និងចំនួនទំព័របន្ថែម សម្រាប់សារណាបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ខ្លួន

Posted 02 សីហា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 02 សីហា 2019
Download file
Text DocumentF47_1_KH.PDF
1.27 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F47/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា