ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិទៅនឹងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

Posted 14 មិថុនា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 ឧសភា 2022

សេចក្ដី​សង្ខេប

Declassified to Public on October 28, 2021 by PTC Interoffice Memorandum D274

Download file
Text DocumentD267_9_KH[1].pdf
3.28 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D267_9
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា