ឯក​សារ​សម្អាង​ផ្លូវ​ច្បាប់​បន្ថែម​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​សម្រាប់​សវនាការ​លើ​បណ្ដឹង​សា​ទុក្ខ​

Posted 25 កក្កដា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF30_19_KH.pdf
1.75 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F30/19
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា