ឯកសារភ្ជាប់ ១៖ សារអេឡិចត្រូនិចពីមន្ត្រីសំណុំរឿងរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដែលមានចំណងជើងថា “សំណុំរឿងលេខ ០០៣/០៧-០៩-២០០៩-អ.វ.ត.ក/ក.ស.ច.ស (អបជ៣៥) ការជូនដំណឹងរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះទៅកាន់ភាគី និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល” ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

Posted 24 តុលា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 តុលា 2019
Download file
Text DocumentD266_11.1.1_KH-EN-FR.PDF
356.84 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D266/11.1.1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី