ឯកសារសំអាងផ្លូវច្បាប់បន្ថែម និងឯកសារយោងរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅសម្ភារផ្សេងទៀតសម្រាប់សវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខនៃរឿងក្តី ០០២/០២

Posted 10 សីហា 2021 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 សីហា 2021
Download file
Text DocumentF66_3_KH.PDF
739.76 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
F66/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា