ឈ្មោះមនុស្សនៅ ក្រសួួងការបរទេស ដែលជាប់ចម្លើយខ្មាំង

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ឈ្មោះមនុស្សនៅ ក្រសួួងការបរទេស ដែលជាប់ចម្លើយខ្មាំង
Download file
Text Document00086716-00086717.pdf
134.24 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D57-Annex 282
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
ស្លាក