ការឆ្លើយតបរបស់ យឹម ទិត្យ ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិទៅនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ យឹម ទិត្យ ប្រឆាំងនឹងការចេញដីកាដំណោះស្រាយចំនួនពីរក្នុងសំណុំរឿង ០០៤

Posted 16 មីនា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 19 ធ្នូ 2023
Download file
Text DocumentD382_30_KH.pdf
1.3 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D382/30
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ