ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាចំពោះសារណា របស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី ទាក់ទិននឹង បណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់មេធាវីការពារក្តី តវ៉ាចំពោះដីកា បង្គាប់ឧ្យឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នរបស់សហចៅក្រមស៊ើប អង្កេត លើឈ្មោះ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាចំពោះសារណា របស់អ្នកដែលមិនមែនជាភាគីនៃរឿងក្តី ទាក់ទិននឹង បណ្តឹងឧទ្ធរណ៌របស់មេធាវីការពារក្តី តវ៉ាចំពោះដីកា បង្គាប់ឧ្យឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្នរបស់សហចៅក្រមស៊ើប អង្កេត លើឈ្មោះ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ កក្កដា ២០០៧
Download file
Text Document00152347-00152349.pdf
165.76 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
C5/34
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា
ស្លាក