ការសុំពិនិត្យ​និងថតចម្លងឯកសារនៅមជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារកម្ពុជា

Posted 23 តុលា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 តុលា 2012

សេចក្ដី​សង្ខេប

ការសុំពិនិត្យ​និងថតចម្លងឯកសារនៅមជ្ឈមណ្ឌល ឯកសារកម្ពុជា
Download file
Text Document00156497-00156497.pdf
73.55 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D32/I
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ​០០១
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
ស្លាក