[កែតម្រូវ ១] បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងទៅនឹង ដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ មាស មុត

Posted 14 មីនា 2022 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 07 មិថុនា 2022

សេចក្ដី​សង្ខេប

Declassified to Public on October 28, 2021 by PTC Interoffice Memorandum D274

Download file
Text DocumentD266_2_KH.pdf
11.19 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
D226_2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា