[កោសលុប] សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ ប្រឆាំងនឹងការជូនដំណឹងស្តីពីការបកស្រាយ “ការវាយប្រហារទៅលើប្រជាជនស៊ីវិល” នៅក្នុងបរិបទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ទាក់ទងទៅនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់របប ឬរដ្ឋមួយ

Posted 24 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 24 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentD347.1_1_7_Redacted_KH.pdf
746.45 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
D347.1/1/7

កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គបុរេជំនុំជម្រះ