[កោសលុប] សំណើលើក​ទី​មួយ​​របស់​ នួន ជា អនុ​លោម​តាម​វិធា​ន​ ៨៧(៤) ស្នើ​សុំ​កោះ​ហៅ​សាក្សី​មួយ​រូប​និង​ទទួល​យក​កិច្ច​សម្ភាសន៍​សាក្សី​មួយ​សម្រាប់​វគ្គ​សវនាការ​ស្ដី​ពី មន្ទីរ​សន្ដិ​សុខ​ភ្នំ​ក្រោល​នៃ​សំណុំ​រឿង​០០២/០២

Posted 26 សីហា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE390_1_Redacted_KH.pdf
514.16 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E390/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី