[កោសលុប]សំណើ​រ​បស់ នួន ជា អនុ​លោម​វិធាន​ ៨៧ (៤) សំកោះ​ហៅ​សាក្សី​បន្ថែម​ និង​សំណើ​អនុ​លោម​តាម​វិធាន​៩៧ សុំ​បំពេញ​កិច្ច​ស៊ើប​សួរ​បន្ថែម​ ទាក់​ទង​នឹង​វគ្គសវនាការ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២ ទាក់​ទង​នឹង​មន្ទី​រ​សន្ដិ​សុខ​ ស២១ និង​ការ​បោស​សំ​អាត​ផ្ទៃក្នុង​​

Posted 05 ឧសភា 2016 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE391_Redacted_KH.pdf
943.93 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E391
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី