លិខិតរបស់ នួន ជា ផ្តល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវីរបស់គាត់ធ្វើបណ្តឹងសាទុក្ខ ជំទាស់នឹងសាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០២

Posted 22 មេសា 2019 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 22 មេសា 2019
Download file
Text DocumentE465_1_Redacted_KH.PDF
1.7 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E465/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី